Připraveno na GDPR

Požádejte si o přístup do DEMO verze!

Zaměstnanecká část se zrodila jako první v Chytré organizaci. Pomáhá všem vedoucím zaměstnancům šetřit čas. Nabízí nespočet možností, jak komunikovat se zaměstnanci, předávat si důležité dokumenty a informace. Tuto část si lze představit jako velice propracovaný intranet, který nabízí i další možnosti usnadnění práce. Ze zkušenosti nasbíraných od zákazníků víme, že mezi nejoblíbenější moduly patří Dokumenty organizace, Testování dokumentů, Sdělení a ankety, Schvalování, Odměny, Požadavky, Autoprovoz, Hromadné SMS. 

Vám i nám se líbí, že si sami hledáte využitelnost modulů i pro účely, ke kterým primárně nebyly určeny a Vy jim dáváte nový smysl!

Setkáváme se s tím, že oddělená pracoviště trpí horší informovaností, zaměstnanci mají pocit, že jsou díky nepřítomnosti vedení na pracovišti upozaďování. Díky Zaměstnanecké části informujete své zaměstnance plošně. Tímto způsobem lze kvalitně suplovat nepřítomnost vedení na oddělených pracovištích.

 

Pomáháme dodržovat zákony

https://www.bozpinfo.cz/kopie-pracovnich-smluv-dohod-na-pracovisti

Na výše uvedeném odkazu se dozvíte informace o povinnostech zaměstnavatele zajistit kopii pracovní smlouvy zaměstnance na pracovišti, tuto povinnost nelze přenést na zaměstnance. Při kontrole zaměstnanců, kteří jsou v pohybu, např. zaměstnanci terenní služby nebo zaměstnanci migrující mezi oddělenými pracovišti, můžete tyto starosti hodit za hlavu. 

V Chytré organizaci umožňujeme ukládat dokumenty na profil každého zaměstnance, ten ji v případě kontroly či jiné potřeby má k dispozici. Z jakéhokoliv chytrého zařízení (tablet, mobilní telefon, notebook, počítač aj.) dokáže smlouvu otevřít a předložit. 

0 Zaměstnanců aktivně využívá toto řešení.
0 Organizací v ČR již zakoupilo zaměstnaneckou část.

Výpis modulů (28)

Autoprovoz Autoprovoz

Autoprovoz

Vystavování žádanek o jízdu, rezervace vozidla, elektronická kniha jízd, statistika jízd celková nebo měsíční. Modul je propojený na automatické odesílání zpráv v případě zadání žádanky, aby její schválení probíhalo plynule. Žádanky jsou napojeny na elektronické potvrzování.

Cestovní příkazy Cestovní příkazy

Cestovní příkazy

Vystavujte a schvalujte cestovní příkazy v elektronické podobě. Automaticky se archivují a k dispozici máte tiskovou formu.

Chat Chat

Chat

Rychlá komunikace a zanechávání zpráv mezi jednotlivými zaměstnanci - používání je stejné jako na sociálních sítích.

Dokumenty organizace Dokumenty organizace

Dokumenty organizace

Naplňte modul složkami, do kterých vložíte směrnice, řády, standardy, zápisy z porad aj. Zaměstnanci mají možnost elektronického potvrzení dokumentů, které nahrazuje fyzické podepisování do papírových archů.

Dokumenty zaměstnance Dokumenty zaměstnance

Dokumenty zaměstnance

Nahrajte na profil zaměstnance pracovní smlouvu či jiný důležitý dokument, který budete mít Vy a Váš zaměstnanec vždy po ruce.

Dotazníky Dotazníky

Dotazníky

Získejte otevřené názory svých zaměstnanců. Dejte prostor k vyjádření.

Dovolenka Dovolenka

Dovolenka

Vystavování a schvalování dovolenek, které se ihned propisují do měsíčních plánů směn. Dovolenky se archivují a mají tiskovou formu.

Kalendář Kalendář

Kalendář

Kalendář, ve kterém můžete sdílet úkoly, události nebo vložit upomínku, ať na nic nezapomenete.

Kniha úrazů Kniha úrazů

Kniha úrazů

Úrazy evidujte v přehlednější a vždy dostupné elektronické podobě, ze záznamu se okamžitě vytváří tisková forma.

Kontrolní činnost Kontrolní činnost

Kontrolní činnost

Čitelné chronologicky seřazené záznamy o kontrolních činnostech prováděných vedoucími zaměstnanci.

Lékařské prohlídky Lékařské prohlídky

Lékařské prohlídky

Platnost lékařské prohlídky pohlídáme za Vás. Personalistu a zaměstnance upozorníme pomocí SMS 14 dní před jejím vypršením.

Narozeniny Narozeniny

Narozeniny

Oznámení o narozeninách zaměstnanců pomocí SMS. Teď už nezapomenete popřát.

Obědy Obědy

Obědy

Objednávání obědů pro zaměstnance a to se jmenným seznamem. Ihned zjistíte počet objednaných obědů a také kdo si co objednal.

Odměny Odměny

Odměny

V ucelené tabulce přiřazujte částky jednotlivým vedoucím, každému se zobrazí jen to, co je pro něj určené.

Osobní informace Osobní informace

Osobní informace

Konfekční velikost nebo číslo bot jsou užitečnou informací pro centrální nákup pracovních oděvů.

Plánování směn Plánování směn

Plánování směn

Modul usnadňuje zajištit obsazenost směn v nepřerušovaném provozu. Grafické znázornění i tabulkové přehledy pomáhají k přehlednějším záznamům.

Požadavky Požadavky

Požadavky

Jednotlivé složky nasměrované na konkrétní zaměstnance, kteří jsou pověření správou vložených záznamů. Modul je provázaný na SMS.

Předání služby Předání služby

Předání služby

Elektronické přehledné zaznamenávání průběhu služby bez možnosti kopírování záznamů s jasným přehledem o tom, kdo záznam zadal a kdo jej četl.

Schvalování nákupu Schvalování nákupu

Schvalování nákupu

Rychlé schvalování nákupu díky elektronickému potvrzování a časovému razítku.

Sdělení a ankety Sdělení a ankety

Sdělení a ankety

Elektronická nástěnka plná sdělení a anket pro zaměstnance. Informujte zaměstnance a získávejte jejich názory.

Sdílený disk Sdílený disk

Sdílený disk

Místo pro sdílení fotek, videí a jiných dokumentů se všemi zaměstnanci. Neomezujeme počtem dat!

SMS SMS

SMS

Posílejte zaměstnancům neomezené množství SMS, nejrychlejší způsob, jak kontaktovat celé skupiny zaměstnanců.

Telefonní seznam Telefonní seznam

Telefonní seznam

Všechna důležitá telefonní čísla na jednom místě - pro Vás a Vaše zaměstnance.

Testování dokumentů Testování dokumentů

Testování dokumentů

Vytvořte zaměstnancům test, kterým ověříte jejich znalosti dané směrnice nebo jiného dokumentu.

Úkoly Úkoly

Úkoly

Přidělování úkolů jednotlivci či skupině zaměstnanců. Úkoly termínujte a odsouhlašujte jejich správné vykonání.

Virtuální skupiny Virtuální skupiny

Virtuální skupiny

Vytvářejte si skupiny zaměstnanců dle vlastních potřeb, nejen dle pracovního zařazení.

Vzdělávání Vzdělávání

Vzdělávání

Modul pro plánování, zaznamenávání a statistiku povinného vzdělávání zaměstnanců.

Žadatelé o práci Žadatelé o práci

Žadatelé o práci

Archivujte zajímavé životopisy lidí, kteří vyjádřili zájem pracovat u Vás v organizaci.

Specifikace

SSL

SSL

Zajišťujeme splnění zákona GDPR

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Nevíte? Zavolejte. Poradíme!

GDPR

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Modulový systém

Modulový systém

Možnost přizpůsobení každému klientovi