Zaměstnanecká část
čárka
Intranetová část s elektronickou nástěnkou pro evidenci všech požadavků, dokumentů a komunikaci mezi vedením a zaměstnanci s rozšířenými funkcionalitami, jako je autoprovoz, kniha úrazů, schvalování nákupů aj.

Představte si množství informací, které se předávají zaměstnancům, těm stávajícím i nově příchozím. Usnadněte si vedení zaměstnanců tím, že část svých povinností za vás převezme software.   

Čas zaměstnanců je přímo úměrný jejich mzdám. Intranet šířící informace ve stejný okamžik a ve stejné kvalitě všem podřízeným odstraňuje efekt „tiché pošty“, při které se často vytrácí poselství a tím i čas.

Jednotlivé moduly zaměstnanecké části upozorňují zaměstnance na chybějící potvrzení požadavků, elektronické potvrzení dokumentů, vyplnění údajů nebo blížící se termíny důležitých úkolů. Přenechejte dohled nad rutinním chodem organizace softwaru. Vždyť nejběžnějším selháním člověka je to, že na něco zapomněl.

Přečtěte si níže, v čem vám usnadníme práci.

Klikněte pro přístup do demoverze

 

Výpis modulů

Autoprovoz
Vedení elektronické knihy jízd, žádanek o jízdu, automatizované vystavování cestovních příkazů, propsání jízdy do výjezdů klientů.
Cestovní příkazy
Elektronické zadávání cestovních příkazů včetně možnosti jejich schválení.
Dokumenty organizace
Nahrajte dokumenty, zápisy z porad, směrnice a jiné dokumenty vaší organizace.
Dokumenty zaměstnance
Možnost nahrát libovolný soubor na kartu zaměstnance, který je viditelný na profilu zaměstnance.
Dotazníky
Díky dotazníkům jste schopni získat názory vašich zaměstnanců týkající se dané problematiky.
Hodnocení zaměstnance
Hodnocení zaměstnanců pomocí vytvořených dotazníku. Hodnotit se může sám zaměstnanec, jeho kolega a vedoucí. Hodnocení kvality práce zaměstnance.
Chat
Chat v rámci organizace a softwaru, komunikace lze vést s jedním konkrétním zaměstnancem či více zaměstnanci najednou.
Kalendář
Sdílený kalendář vám pomůže plánovat porady, schůzky, úkoly, setkání a další aktivity tak, ať na ně nezapomenete a to se všemi, které k dané aktivitě pozvete. K dané aktivitě můžete nastavit i upozornění pomocí SMS zprávy.
Kniha úrazů
Zaznamenávání úrazů u zaměstnanců.
Kontrolní činnost
Zapisujte průběh kontroly jednotlivých úseků.
Koronavirus
Modul, kde se zaznamenávají antigenní testy zaměstnanců pro následné vykazování na zdravotní pojišťovny.
Lékařské prohlídky
Hlídání planosti lékařských prohlídek. Přes tento modul lze také vystavit žádanku o lékařskou prohlídku. Vedoucí je informován o mimořádné situaci SMS zprávou.
Narozeniny
Modul, který vám pomůže s hlídáním narozenin zaměstnanců.
Obědy
Výběr a objednání či odhlášení obědů, případně nastavení automatického objednávání obědů na naplánovanou směnu.
Očkování zaměstnanců
Modul, ve kterém si můžete přehledně zaznamenat očkování zaměstnanců podle dané vakcíny.
Odměny
Rozepsání finančních odměn zaměstnancům dle zadaných skupin.
Osobní informace
Velká úleva pro personalisty, zaměstnanci si zde vyplní své míry (velikosti) pro fasování erárního oblečení.
Plán kontrol
Nastavení harmonogramu kontrol.
Požadavky
Zadejte požadavky svým zaměstnancům do vámi vytvořených kategorií.
Sdělení a ankety
Tvorba sdělení pro personál. Můžete tvořit také ankety, které mohou zaměstnanci vyplnit a mají tak možnost se vyjádřit k danému sdělení.
Sdílený disk
Modul pro nahrávání dat a souborů pro celou organizaci.
Schvalování nákupu
Schvalování nákupu s elektronickým potvrzením ze strany schvalovatelů.
SMS
Zasílání SMS zpráv v rámci organizace jednotlivým skupinám či virtuálním skupinám, které si můžete sami vytvořit napříč organizací.
Soubory
Modul, ve kterém můžete nahrávat neomezené množství souborů a rozdělit si je do jednotlivých složek.
Telefonní seznam
Ukládání důležitých kontaktů, které mohou být zaměstnancům nápomocné.
Testování dokumentů
Vedení může u jednotlivých dokumentů zadat testovací otázky pro ověření seznámení zaměstnanců s danými dokumenty. Například s povinnými standardy organizace.
Úkoly
Zadávání úkolů zaměstnancům napříč organizaci. Můžete v klidu zapsat zaměstnanci úkoly.
Virtuální skupiny
Možnost vytvořit virtuální skupinu, do které můžete přiřadit zaměstnance z různých skupin zaměstnanců.
Volná pracovní místa
Slouží pro přehled volných pracovních míst v organizaci. Jednotlivý zaměstnanci se mohou podívat, zda se neuvolnilo jiné pracovní místo v organizaci, na které by se mohl přihlásit.
Vzdělávání
Modul slouží k hlídání počtu hodin školení, které má personál během roku splnit.
Zaměstnanci
Karta zaměstnance, kde se zaznamenávají jeho osobní informace a nastavení přístupu v rámci Chytré organizace
Žadatelé o práci
Evidence žadatelů o práci. Možnost zapsat si výstup z pohovoru s potencionálním zaměstnancem.
Zaujalo vás naše řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat!