Organizační část
čárka
Pomocné administativní moduly pro vedení energií, investičních plánů, rozpočtu a jiných drobnějších evidencí.

Pomáhá s doklady, smlouvami, fakturami a drobnější administrativou. Každý dokument uložíte, archivujete, zabezpečíte, snadno najdete, vytisknete nebo skartujete. 
 

Klikněte pro přístup do demoverze

Řešení ekonomické agendy v sociálních organizacích.

Druhý člen rodiny Chytrá organizace. Pomůže Vám s doklady, dokumenty, smlouvami, fakturami a celou administrativou. Každý důležitý dokument uložíte, archivujete, zabezpečíte, snadno najdete, vytisknete nebo skartujete.  Organizační část je plná vychytávek, které šetří čas a prostor!

V sociálních organizacích je spisová služba upravená zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a my Vám jej pomůžeme splnit a dodržet.

 

Výpis modulů

Adresář
Adresář vašich dodavatelů/odběratelů, adresář je propojen s ARESem.
Evidence majetku
Zapisování majetku po jednotlivých střediscích.
Faktury vydané
Vystavené faktury na pojišťovny, externím strávníkům a dalším.
Investiční plán
Vedení a zapisování možných investic.
Měřidla energií
 
Nabídky
Vedení nabídek vám umožní mít přehled o všech odchozích a příchozích návrzích.
Objednávky
Soupis veškerých vašich objednávek na jednom místě.
Rozpočet
Možnost vedení rozpočtu celé organizace i jednotlivých celků organizace.
Smlouvy
Smlouvy můžete rozřadit do vámi nastavených skupin a mít je tak přehledně rozřazené.
Spisová služba
Přehled příchozí a odchozí pošty.
Testování populace
Zaznamenávání testů na coronavirus, u osob, jenž nejsou vašimi zaměstnanci, klienty, ani jejich rodinnými příslušníky.
Vyúčtování na ZP
Vykazování na zdravotní pojišťovny - Testování populace
Zaujalo vás naše řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat!