Technická specifikace
čárka

Základní specifikace

Informační systém Chytrá organizace je webový software běžící na linuxových serverech poskytovatele a tvůrce firmy Core Trade s.r.o..

Servery jsou hostovány v datovém centru v Ostravě u společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na optické síti s přímou přípojkou do NIXu a SIXu.

Architektura systému

Systém se skládá z části (Zaměstnanecká, Klientská, Organizační, Směny a docházka, Manažerská část, Stravování, Sklady a zásoby, Nastavení, Technická podpora). Každá část je určena pro jinou sortu zákazníku a zpracovává jiné agendy v organizaci.

V jednotlivých částech jsou takzvané moduly, které slouží ke zpracovávání jednotlivých funkcionalit a agend. Moduly jsou pravidelně aktualizovány, zlepšovány a zrychlovány ke komfortu Objednavatele. Jednoduchý popis modulů je popsán v dokumentu Chytrá organizace v kostce.

Komunikace

Kompletní komunikace mezi klientem a serverem běží na protokolu HTTPS a portu 443. Vše je zabezpečeno SSL certifikátem, který určuje pravost domény, šifruje spojení a znemožňuje odposlouchávání komunikace mezi klientem a serverem.

Kompatibilní vybavení objednatele

IS Chytrá organizace je plně kompatibilní s prohlížeči Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. Určitě nedoporučujeme Microsoft Edge, Opera. Pro využití všech funkcionalit doporučujeme aktuální verzi výše vyjmenovaných prohlížečů.

IS Chytrá organizace nepodporuje Microsoft Internet Explorer.

Technické řešení

Celý informační systém je založen na skriptovacích a programovacích jazycích HTML, CSS 5, PHP, JavaScript, Ajax, React a MySQL (MariaDB).

Kapacita pro Objednatele je neomezená a poskytovatel nenastavuje kvóty pro využití daty a místo na serveru.

Výkon serveru je sdílený mezi jiné objednatele, avšak server je výkonově předimenzovaný, aby zvládnul běžnou zátěž ve špičku. Špičkou je myšleno převážně období od pondělí do pátku  mezi 7. až 15. hodinou. Měsíční špička převážné nastává v měsíci ve dnech od 1 do 7 dni v a daném měsíci z důvodu uzávěrek.

Zálohování dat objednavatele

Zálohování má celkem 3 fáze a je nastaveno takto:

V případě, že Objednatel nahlásí ztrátu dat, tak poskytoval je schopen obnovit celá nebo část dat z časové zálohy k půlnoci. Data archivujeme každý den max. 180 dní zpětně.

Aktualizace systému

Poskytovatel vydává aktualizace IS Chytrá organizace minimálně jednou kvartálně, ale převážně jednou měsíčně a to vždy v termínu od 15 do 25.dne daného měsíce. Objednavatel a jeho zaměstnanci jsou o této skutečnosti informování hned po přihlášení a vidí, jaké novinky IS Chytrá organizace obsahuje. Aktualizaci je možno dělat za provozu a trvá cca 1 minutu.

Rychlost načítání informací

Rychlost načítání dat je závislá na množství zobrazovaných a filtrovaných dat objednatele. Poskytoval pravidelně analyzuje provoz a využívání modulů a optimalizuje a zrychluje chod tohoto modulu indexováním tabulek nebo snížení počtu databázových dotazů. Obvyklá délka odezvy se pohybuje pod 2 sekundy u složitých modulů může dojít k načítání max 15 sekund. Rychlost vygenerování požadovaných dat vypisuje IS Chytrá organizace vždy v zápatí stránky. V případě, že rychlost načtení na straně objednavatele neodpovídá s rychlostí uvedenou v zápatí stránky IS Chytrá organizace, tak je chyba na straně technického vybavení objednavatele.

Zabezpečení hesla uživatele

Zaměstnanci objednatele jsou povinni mít nastavení silné heslo, které je složeno minimálně z 8 znaků, musí obsahovat malé a velké písmeno, číslo a speciální znak například @#$^&*{}

Technická podpora

Technická podpora má primárně 3 hlavní kanály jakým způsobem lze hlásit požadavky:

Zaujalo vás naše řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat!