Pečovatelská služba
čárka
Chytrá organizace dovoluje plánovat péči i pracovní činnosti, které se dají počítat s přesností na minuty. Využíváme moderní i tradiční technologie, aby vaše práce byla snadná, přesná a rychlá. 

Měříte čas s přesností na minuty v přímé péči u klienta? Nebo vás zajímá celkově strávená doba s klientem? K záznamům můžete použít čtečky, mobilní telefony nebo zápisy v počítači.

Webová i mobilní aplikace

Mobil jako pracovní nástroj pro vykazování úkonů péče je pro nás již běžná záležitost. Využijte naši webovou variantu pečovatelské služby pro přesné plánování úkonů či pracovních činností (přesun pečovatelky, převzetí klíčů nebo školení aj.). Každá pečovatelka vidí svůj přehled povinností na daný den v mobilu a ihned si je může odškrtávat ze seznamu.

NFC + GPS poloha pečovatelůNovinka

Jako první a jediní na českém trhu přicházíme s použitímtechnologie NFC čipů. Jedná se o malé nálepky o průměru 2 cm, které se nalepí například na zárubně vchodových dveří u klienta. Přiložením telefonu k NFC čipu zobrazíte naplánované úkony péče u klienta, spustí se časomíra a zároveň se uloží údaj o poloze pečovatele. Díky těmto údajům lze mít přehled o pohybu pečovatelů v reálném čase, a to přímo v mapě.

Vyúčtování s QR kódem

Platba za vyúčtování bude pro Vaše klienty ještě snadnější. Stačí načíst QR kód z faktury za služby v mobilním bankovnictví a pár kliknutími zaplatit. Díky tomu se předejde chybám při opisování variabilního symbolu nebo čísla účtu.

Diktování záznamů hlasem

Diktování záznamů péče nebo individuálních plánů do tabletů či mobilních telefonů? Pomocí ikony mikrofonu spustíte funkci, která je rychlejší a češtinářsky správnější, než psaní textu v počítači.

Klikněte pro přístup do demoverze

 

Výpis modulů

Denní záznamy
Nutnost zapsání záznamu o poskytnuté péči? Teď už je to hračka. Pečovatelé mohou denní záznamy nadiktovat přímo v mobilní aplikaci. Pomocí ikony mikrofonu spustí funkci, která převede hlasový záznam do psaného textu. U toho se také automaticky opraví pravopis. Není tedy nutné čekat, až přijde pečovatelka k počítači, ale může záznamy nadiktovat ihned po poskytnuté péči. 
Obědy
Objednejte obědy klientům přímo v aplikaci. Pečovatelé mohou společně s klientem v reálném čase objednat stravu na další dny. Díky mobilní aplikaci se objednávky objeví ihned v Chytré organizaci. 
Plánování péče
Dynamická tabulka pro přehledné plánování péče pečovatelům. Využijte možnosti týdenního nebo denního zobrazení. Naplánovaná péče se automaticky zobrazí pečovatelům v mobilní aplikaci. Ti pak dostanou harmonogram, na základě kterého mohou během dne postupovat.
Poloha pečovatelů
Díky NFC nálepkám můžete v Chytré organizaci sledovat poslední známou polohu pečovatele přímo na mapě. Po načtení NFC nálepky mobilem se do Chytré organizace odešle poloha pečovatele a vy tak můžete přímo na mapě sledovat, kde se aktuálně nachází. 
Vyúčtování
Souhrná tabulka s cenami za všechny provedené úkony péče u klinetů, včetně ceny za stravu a fakultativní činnosti. Stačí vytisknout PDF, které klientovi předáte. Platba za vyúčtování bude pro Vaše klienty ještě snadnější díky možností naskenování QR kódu v mobilním bankovnictví. 
Zaujalo vás naše řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat!