Připraveno na GDPR

Požádejte si o přístup do DEMO verze!

Část Chytré organizace, která je určená pro správu klientů a komplexní evidenci o průběhu poskytování sociální služby. Přinášíme systém vytvořený na základě jednoduchého ovládání. Rychlá a intuitivní orientace je nezbytná pro správné plynulé fungování. Uživatelská nenáročnost s ohledem na pracovníky, kteří budou s programem v denním kontaktu. Není třeba žádný manulál, vše Vám ukážeme a sami uvidíte, kolik naší pomoci budete následně potřebovat.

Moduly v aplikaci jsou vytvářené ve spolupráci se sociálními organizacemi, s lidmi, kteří denně pečují o své klienty. Věříme, že vše, co přinášíme, jsou načerpané mnohaleté zkušenosti odborníků, proměněné ve fungující přínosný software - první svého druhu ve své široké komplexnosti a využitelnosti. 

Klientská část pokrývá všechny základní funkce, které očekáváte od softwaru určeného pro sociální organizace při zpracování klientských dat.

Stěžejní klientská část, kde pečlivě vedete všechny podstatné informace o klientech, platbách za služby, pomáháte hospodařit s financemi, zadáváte úkony péče, individuálně plánujete. Evidujete zdravotní záznamy, vykazujete na zdravotní pojišťovny a mnoho dalšího. Vše se Vám odvděčí a potěší Vás zpracovanými, vyplněnými statistikami, formuláři a dokumenty. Překvapí Vás svou jednoduchostí, intuitivností a přehledností dat. Ohebnost a přizpůsobení každé kolonky Vašim rozmarům dělá z aplikace nepostradatelného partnera při péči o klienty.

Pomáháme Vám naplňovat požadavky zákona o sociálních službách. Hlídáme novelizace a automaticky zapracováváme do programu.

Výpis modulů (23)

Absence Absence

Absence

Zaznamenávání nepřítomnosti klienta v organizaci vede ke správnému účtování poplatků za stravu a péči. Navíc zajišťuje přehled o přítomnosti a nepřítomnosti jednotlivých klientů v organizaci.

Dekursy Dekursy

Dekursy

Veďte všechny formuláře na které jste zvyklí. Formuláře můžete sami editovat a upravovat dle vašich potřeb. Chybí vám karta evidence přijmu tekutin, menstruační karta, evidence stolice a mnoho dalšího. Stačí vytvořit formulář a pracovat.

Denní plán Denní plán

Denní plán

Harmonogram zdravotnické práce, kterou by měli sestry u jednotlivých klientů provést. Slouží jako přehledný průvodce zdravotnickými činnostmi, s informací kdo vykonal, v jakém časovém horizontu.

Denní záznamy Denní záznamy

Denní záznamy

Veďte informace ke klientům, sdílejte důležité se zdravotním úsekem a naopak. Všechny záznamy se ukládají na kartu klienta s časovým razítkem a údajem kdo údaj zapsal.

Dokumentace k IP Dokumentace k IP

Dokumentace k IP

Komplex dokumentů, které můžete využít v rámci individuálního plánování. Vyberte si harmonogram dne, profil klienta, mapování potřeb, individuální plány, kruh vztahů, plán přechodu.

Evidence léků Evidence léků

Evidence léků

Evidence léků slouží k ucelenému přehledu všech naordinovaných léčiv u jednotlivých klientů. Ke každému klientovi můžete léky editovat a upravovat dle potřeby. Hlídání docházejících léků.

Fakultativní služby Fakultativní služby

Fakultativní služby

Nastavujte úkony, které klientům účtujete. Díky přesné specifikaci získá klient jasný přehled o jednotlivých položkách, za které platí. Automatická návaznost na platby klienta.

Finance klienta Finance klienta

Finance klienta

Přehled příjmů i výdajů u každého klienta, správa peněz rozdělena na finanční a hotovostní depozit. Příjmové a výdajové pokladní doklady rovnou tiskněte. Evidence majetku klientů.

Klienti Klienti

Klienti

Evidence všech klientů s velmi podrobnými profilovými údaji. Ke každému klientovi lze přiřadit komunitu, pečující zaměstnance, ukládat soubory, zadávat platby, vést záznamy o průběhu poskytované služby a mnoho dalšího.

Lékařské prohlídky Lékařské prohlídky

Lékařské prohlídky

Seznam absolvovaných lékařských prohlídek s upozorněním na končící platnost. Evidence periodických i mimořádných prohlídek.

Narozeniny klientů Narozeniny klientů

Narozeniny klientů

Přehledné vedení narozenin a životních jubileí klientů.

Očkování Očkování

Očkování

Soupis veškerých absolvovaných očkování s upozorněním na vypršení platnosti očkování. Pomůžeme vám s evidencí u jednotlivých klientů.

ORP poukazy ORP poukazy

ORP poukazy

Tento modul komplexně řeší problematiku pořizování a vykazování výkonů na všechny zdravotní pojišťovny. Umožňuje evidenci a tisk poukazů.

Ošetřovatelský plán Ošetřovatelský plán

Ošetřovatelský plán

Sestavujte jednotlivé ošetřovatelské plány. Veďte k jednotlivým plánům všechny důležité záznamy, příznaky, rizika, cíle a následně vše hodnoťte.

Platby Platby

Platby

Méně práce pro sociální pracovníky při hlídání úhrad klientů díky systému, který při nahrání výpisu z banky umí automaticky napárovat platby. Možnost ruční editace. Výpočet vratek. Všechny platby klientů pohromadě a pod kontrolou.

Pokladna Pokladna

Pokladna

Kompletní přehled příjmů a výdajů pohromadě. Mějte aktuální informace ke stavu depozitního účtu a hotovosti. Možnosti tiskových sestav.

Předání služby Předání služby

Předání služby

Co se událo na směně, co se stihlo, nestihlo, co je potřeba udělat. Tyto informace se netýkají konkrétních klientů, nesuplují individuální záznamy o klientech, jsou pouze obecné, informativní a přece jen důležité.

Stravování Stravování

Stravování

Objednávání celodenní stravy pro klienta s přehledem jeho diet, modul generuje celkové počty objednávek i se jmenným seznam objednávajících.

Úkony péče Úkony péče

Úkony péče

Zapisování úkonů provedených u klienta umožňuje přesné vyúčtování služeb. Moderní a cenově dostupné řešení pomocí tabletů, klasické ruční zadávání a inovativní použití šablon. Evidujte provedené úkony v reálném čase.

Uzávěrky Uzávěrky

Uzávěrky

Je důležité uplynulé měsíce uzavírat, aby nedocházelo k přepisování úhrad. Možnosti zpětného otevření kompetentním osobám.

Výkazy na pojištovny Výkazy na pojištovny

Výkazy na pojištovny

Modul sloužící primárně pro proplacení zdravotních úkonů u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Zájemci o službu Zájemci o službu

Zájemci o službu

Databáze zaslaných žádostí zájemců o poskytnutí služby. Roztříděno dle nabízených služeb. Přehledné řazení přijatých a vyřazených žádostí. Možnost klienta zařadit na vícero služeb. Přijetí klienta do služby jedním kliknutím.

Záznamy péče Záznamy péče

Záznamy péče

Podrobné informace o zdravotním stavu klienta. Eviduje všechny provedené zdravotní výkony, včetně evidence času a bodového hodnocení výkonů, za jednotlivé dny.

Specifikace

Zálohovaná data

Zálohovaná data

Trojitý systém zálohovacích procesů

Cloudové řešení

Cloudové řešení

Přístup k datům všude tam, kde je internet

Modulový systém

Modulový systém

Možnost přizpůsobení každému klientovi

Tiskový výstup

Tiskový výstup

Vytiskněte si vše, co potřebujete