Klientská část
čárka
Evidence klientů pro pobytové, ambulantní i terenní služby rozdělená na zdravotní, sociální a nutriční úsek.

V průběhu péče o klienta zaznamenávají pečovatelky, sociální pracovnice a zdravotní sestry celou řadu úkonů a záznamů. Ač jsou tyto záznamy nepostradatelné v jejich práci, vnímáme, že jejich pracovní doba má být naplněná časem stráveným u klientů, nikoli u počítače. Pořiďte si Chytrou organizaci, protože její používání výrazně zkracuje čas zaměstnanců strávený u vyplňování tabulek a dokumentů.

Systém za vás hlídá chybovost ve vykazování, tvoří statistiky péče i zdravotních výkonů, upozorňuje na nesprávné vykazování na pojišťovny a dokonce počítá potřebný čas pracovní doby zdravotních sester pro vykázání všech zdravotních výkonů.

Klikněte pro přístup do demoverze

Část Chytré organizace, která je určená pro správu klientů a komplexní evidenci o průběhu poskytování sociální služby. Přinášíme systém vytvořený na základě jednoduchého ovládání. Rychlá a intuitivní orientace je nezbytná pro správné plynulé fungování. Uživatelská nenáročnost s ohledem na pracovníky, kteří budou s programem v denním kontaktu. Není třeba žádný manulál, vše Vám ukážeme a sami uvidíte, kolik naší pomoci budete následně potřebovat.

Moduly v aplikaci jsou vytvářené ve spolupráci se sociálními organizacemi, s lidmi, kteří denně pečují o své klienty. Věříme, že vše, co přinášíme, jsou načerpané mnohaleté zkušenosti odborníků, proměněné ve fungující přínosný software - první svého druhu ve své široké komplexnosti a využitelnosti. 

Klientská část pokrývá všechny základní funkce, které očekáváte od softwaru určeného pro sociální organizace při zpracování klientských dat.

Stěžejní klientská část, kde pečlivě vedete všechny podstatné informace o klientech, platbách za služby, pomáháte hospodařit s financemi, zadáváte úkony péče, individuálně plánujete. Evidujete zdravotní záznamy, vykazujete na zdravotní pojišťovny a mnoho dalšího. Vše se Vám odvděčí a potěší Vás zpracovanými, vyplněnými statistikami, formuláři a dokumenty. Překvapí Vás svou jednoduchostí, intuitivností a přehledností dat. Ohebnost a přizpůsobení každé kolonky Vašim rozmarům dělá z aplikace nepostradatelného partnera při péči o klienty.

Pomáháme Vám naplňovat požadavky zákona o sociálních službách. Hlídáme novelizace a automaticky zapracováváme do programu.

Výpis modulů

Absence
Přehled nepřítomností klientů s propojením na další moduly (záznamy péče, platby, stravování atd.).
Adaptace
Zaznamenávání postupného seznamování klienta s fungováním organizace.
Bankovní převody
Možnost vkládání CSV a GPC souborů, tedy datových souborů, vygenerovaných z elektronického bankovnictví pro snadné párování plateb klientů.
Bývalí klienti
Evidence klientů, kteří již nevyužívají služeb organizace.
Dekursy
Modul pro vytváření a evidenci formulářů, jako je protokol o pádu klienta či jednorázové hodnocení bolesti.
Denní plán
Hromadné zadávání zdravotních výkonů pro následné vykazování na pojišťovny.
Denní záznamy
Předání záznamů týkající se klienta a to v rámci sociálního, zdravotního nebo sociálního a zdravotního úseku.
Dokumentace
Možnost vytvořit si vlastní řazení důležitých záznamů ke klientům.
Dokumentace k IP
Zahrnuje formuláře pro sociální šetření a individuální plánování.
Dotazníky
Vyplňování skórovacích dotazníků jako je Barthel index, Hodnocení rizik pádů, Hodnocení rizik dekubitů, Neuromentální index či MNA - SF.
E-Recept
Propojení na webovou aplikaci pro lékaře na vystavování e-receptů.
Evidence léků
Evidence předepsaných léků u jednotlivých klientů, hlídání dostatečného počtu tablet, možnost tvoření předobjednávek a objednávek pro lékárny, tisk medikačních listů.
Fakultativní činnosti
Modul pro vkládání a následné účtování služeb nad rámec základních činností.
Finance klienta
Přehled depozitního účtu klienta s možností evidence příjmů a výdajů (včetně hromadných).
Formuláře
Modul pro ukládání vámi vytvořených formulářů v aplikaci.
Fotodokumentace
Možnost vytváření složek a následné nahrávání fotografií např. pro sledování vývoje dekubitů a ran.
Informuj rodinu
V tomto modulu najdete přehledný seznam kontaktních osob vašich klientů a veškerých potřebných údajů o nich včetně tiskového výstupu. Prostřednictvím tohoto modulu můžete také zasílat SMS zprávy právě těmto kontaktním osobám.
Inko
Modul pro vytváření objednávek inkontinenčních pomůcek klientů s možností přímého odeslání objednávky vašemu distributorovi.
Klienti
Stěžejní modul zdravotního úseku. Evidence karet klientů, které obsahují zdravotní informace, ošetřovatelskou anamnézu či informace o stravování klientů.
Kniha hlášení
Předání informací týkajících se klientů mezi sociálním a zdravotním úsekem.
Kniha návštěv
Evidence návštěv rodinných příslušníků.
Koronavirus
Evidence antigenních testů klientů s následným vykazováním na pojišťovny.
Lékaři
Adresář lékařů vaší organizace, který je propojen s dalšími moduly.
Lékařské prohlídky
Evidence lékařských prohlídek klientů včetně hlídání termínů.
Majetek klientů
Evidence majetku klientů, uloženého v organizaci.
Měřené hodnoty
Zaznamenávání měřených hodnot u klientů (výška/váha, krevní tlak, glykemie, tělesná teplota).
Narozeniny klientů
Přehled narozenin klientů v nejbližších měsících.
Obložnost lůžek
Přehled obsazenosti pokojů ve vašem zařízení na dané období.
Očkování
Evidence proběhlých očkování u klientů.
Odlehčovací služba
Modul pro evidenci obsazenosti lůžek a klientů odlehčovací služby.
Ošetřovatelský dekurs
Evidence ošetřovatelských dekursů klienta s možností tisku.
Ošetřovatelský plán
Vytváření neomezeného počtu ošetřovatelských plánů dle vlastních potřeb nebo dle klasifikace NANDA.
Plán péče o ránu
Evidence záznamů k péči o ránu. Vytváření plánu s možností zadání všech informací ohledně charakteristiky rány.
Plánování péče
Plánování domácí zdravotní péče klientů.
Platby
Přehled plateb a zadávání úhrad za služby u jednotlivých klientů včetně tiskových výstupů za určité období či jednotlivé transakce.
Pokladna
Hromadný přehled pohybů z modulu finance klienta. Lze zde filtrovat a generovat tiskové sestavy.
Poukazy DP
Databáze klientů s poukazem na domácí péči.
Poukazy na pojišťovny
Vytváření ORP, FT, DP poukazů a Příkazů ke zdravotnímu transportu včetně jejich evidence.
Předání služby
Umožňuje zápisy v rámci pracovní skupiny o dění během dne na pracovišti.
Překladové zprávy
Tisknutelná dokumentace klienta pro hospitalizaci či návštěvu lékaře.
Přesuny klientů
Modul, slouží k evidenci a přehlednosti přesunu klientů z dané služby do jiné.
Roční výkaz
Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotní služby.
Rozšířená anamnéza
Na základě vyplnění bodů v jednotlivých oblastech u konkrétního klienta se definuje stanovená diagnóza, podle modelu M. Gordonové.
Sociální poradenství
Zaznamenávání záznamu o průběhu odborného sociálního poradenství.
Stravování
Objednávání obědů pro klienty z předem nadefinované nabídky.
Úkony péče
Modul sloužící k zapisování poskytnuté péče a to jak jednotlivcům, tak skupinám.
Úkony péče - čtečky
Modul určen k importu dat ze čteček čárových kódů využívaných pro zaznamenávání poskytnuté péče u klienta.
Úkony péče - statistiky
Statistický přehled veškerých úkonů provedených zaměstnanci.
Uzávěrky
Uzavíraní období pro potřeby vyúčtování plateb.
Výjezdy klientů
Evidence výjezdů klientů k lékaři s možností dopsat doprovod.
Vykazování sester
Přehled vykázaných zdravotních výkonů na konkrétní zdravotní sestru.
Výkazy na pojišťovny
Vytváření k-dávek, f-dávek a přehled veškerých statistik, týkajících se vykazování na ZP.
Vyúčtování cest
Vyúčtování cest zdravotních sester domácí zdravotní péče.
Zájemci o službu
Evidence příchozích, řešených, přijatých a vyloučených žádostí o službu.
Záznam o PS
Zde mají možnost vedoucí obslužné péče vkládat popis o poskytnuté službě klientovi, který můžete předložit inspekci.
Záznamy péče
Modul pro zadávání jednotlivých zdravotních výkonů poskytnutých klientům.
Zaujalo vás naše řešení? Pak nás neváhejte kontaktovat!