Šťastný nový rok 2022!

Pod stromeček jsme si společně nadělili 300 modul v Chytré organizaci

Letošní rok utekl jako voda a jako voda se také rozšířila Chytrá organizace. Náš tým jsme posílili o další kolegy, kteří se o Vás starají na technické podpoře, a o vývojáře, kteří pro Vás vytvářeli další užitečné funkcionality.

Dnešním dnem jsme společně dosáhli celkem 300 modulů a velké díky patří právě Vám!

Těšíme se na další rok vzájemné spolupráce a přejeme Vám i všem Vašim blízkým krásné vánoční svátky a do nového roku vyšlápněte správnou nohou, ať je lepší, nebo alespoň stejně tak dobrý, jako ten letošní.

fotka z GF913 2018